از آتاری دسته خلبانی و سگا و سونی یک گرفته تا تولید محتوا و دنیای تکنولوژی

عکس آتاری دسته خلبانی

 

 

اولین کنسول بازی که پدرم برایم خریده بود آتاری دسته خلبانی بود. یه وسیله عجیب غریب که به تلویزیون وصل میشد و دو تا دسته داشت که شبیه فرمون های هواپیما بود به آتاری دسته خلبانی معروف بودن و لذت های تمام کودکی من و مصطفی و میثم اون دو تا دسته بود که باید نوبتی بین خودمون جابجا میکردیم و که دزد و پلیس بازی کنیم.

بیشتر بخوانید