باید بسازیم هرچند که ساختن سخته اما لذت بخشه

عکس دونده

کجا بودی خبری ازت نبود ممد نصیری ؟

چیزی نمونده که ما هم به قبرستون وبلاگ های فارسی بپیوندیم یکی از بدی های من اینه که وقتی که شیفته یه موضوعی میشم متاسفانه

سایر موضوع ها و ایده هایی که دارم رو نمیتونم ببینم و عین یه مورچه خوار میرم سراغ موضوع جدید و سعی میکنم هر چی که میتونم

راجع به اون موضوع جدید مطلب پیدا کنم و شروع کنم به یاد گرفتن.

بیشتر بخوانید